Marquez-szótár

pályaválasztásom története

 

Pályaválasztásom

 

Kerekes Tamás

 

„ A falu bolondja tulajdonképpen a közszolgáltatás kezdetleges, de legjellegzetesebb képviselője, és mindig is az volt, Ha a maga szerény módján is, de ez az ember, akinek a külseje általában iszonyatos, de belül kimondhatatlanul jó és tiszta, a  vízvezeték, a villany, a közlekedési eszközök, a távírda, a mozi, a rádió és a televízió első megjelenése. Mielőtt egy faluból város lesz, a falu bolondja mindazokat a problémákat megoldja, amelyeket aztán a civilizáció és a szénhidrogén költséges közreműködésére bíz. Ő mindenütt ott van: egy van belőle, de mégis sok, erőszakos és szolgálatkész, hebehurgya és diszkrét, tunya és szorgalmas, angyali és disznó, kötekedő és békítő, ügyes és két balkezes, aszerint, hogy milyen lábbal kelt fel. De a rossz oldaláról eltekintve, ő a legjobb üzenetközvetítő: szerelmesek közt a legideálisabb, házasságtörők közt viszont maga az életveszély; ünnepi műsorszámnak kiváló, de ünneprontónak felülmúlhatatlan.”(Gabriel García Marquez)

Az itt szereplő idézetek és novellák meg a regények közt szoros összefüggés van, mivel az író kijelentéseit mindig áthatja a játékosság, a gazdag fantázia és némi önkényesség is érezhető bennük; az olvasók többsége többek közt találkozik majd García Márqueznek az éghajlattal és időjárással, meg a borbélyokkal és borbélyüzletekkel kapcsolatos rögeszméivel, megtudja, hogy hogyan vélekedik Kolumbiáról, az utazásokról, a kritikusokról, a versenyekről és az írói mesterségről. Ennek a kis García Márquez- szótárnak az a célja, hogy egy másik oldalon hatoljunk be az író lelkébe és gondolatvilágába, méricskélve a hangsúlyokat és megszemlélve a legkülönbözőbb toposzait, a humorostól, az emelkedetten komolyig, hogy az ő szemével ássuk a világot. Hátha sikerülni fog ( Pidedad Bonnett)

Például:

Akasztott ember: Egy kötél, egy sámli és egy pokróc, csomóra kötve. Annak, aki fel akarja akasztania magát, rá kell állnia egy sámlira, mert a halála egy fejjel mindig magasabb nála. A két arasz, ami alatta lesz, a cipője és a padló közt, az a csekély távolság, amely azt élettől el fogja választani. Minimális távolság, ahhoz a sok problémához képest.

Az a legjobb barátunk…próbálja az író fejével befejezni a mondatot.

 

A megoldást nemsokára a www.tollal.hu „hasábjain” találja meg.

 

Kerekes Tamás

Amerikai Népszava

www.nepszava.com

Piedad Bonnett (szerk.)
A világ ahogy Gabriel García Márquez látja

A Piedad Bonnett írónő javaslatára szótárszerűen szerkesztett összeállítás úgy mutatja be a Nobel-díjas kolumbiai író lelkét és gondolkodásmódját, hogy “az eddigiektől eltérő úton jár, enyhíti a pátoszát, de elénk tárja az író szinte valamennyi megnyilvánulását, a nevetségestől a fennköltig, így foglalja össze a világról alkotott véleményét”. A breviárium márquezi világa az “acordeón”-nal (tangóharmonika) kezdődik és a “zapato”-val (cipő) végződik. Íme néhány példa ragyogó szentenciáiból, amelyekben már oly sok olvasója gyönyörködött:

Fodrász (borbély)
A városi borbély tudós ember. A falusi borbély viszont bölcs, mert mindenkiről rosszat gondol, és mindenkiről jót mond.

Író
Az író legfőbb politikai kötelessége, hogy jól írjon.

Értelmiségi
Olyan személy, akinek előre kialakított nézetei vannak, amelyeket megpróbál a valóságra alkalmazni.

Szex
A szex olyan vigasz, amelyhez akkor fordul az ember, ha nincs módja szerelemre.

Magvető Kiadó

www.magveto.hu

magveto@lira.hu

Szerző: Kerekes Tamas

Okos pilóta alagútban nem katapultál hírlapíró vagyok

Vélemény, hozzászólás?