A műtét sikerült. A beteg meghalt.

konzíliumot tart:Lengyel László

 

Az operáció sikerült. A beteg meghalt

 

 

A paciens neve: Magyar Köztársaság

Konzíliumvezető: Lengyel László

Teremszolga: Kerekes Tamás

www.tollal.hu

 

A magyar történelem kiegyezéstörténet is. A maga hőseivel, árulóival, társadalmi és politikai szerkezeteivel. Ennek megfelelően a magyar történelem a Bocskai-felkelés utáni 1606-os bécsi béke óta, a birodalmon belüli kiegyezések története. A nikolsburgi és linzi béke, válaszul Bethlen Gábor és I. Rákóczi György hadjárataira, majd az 1687-es Habsburg-hitlevél, az 1711-es szatmári béke és a belőle származó Pragmatica Sanctio, Mária Terézia 1741-es kiegyezése a magyar nemességgel, végül II. Lipót 1791-es törvényei, reakcióul II. József működésére-mind, mind a realista helykeresés a birodalmon belül. Az 1867-es deáki mű után a bethleni paktumokon alapuló konszolidáció az 1920-as évek elején, majd az 1945-48-as belenyugvás a jaltai helyosztásba. Végül közvetett kiegyezésként is leírható a kádári „ aki nincs ellenünk, az velünk van” konszolidációja, majd az 1989-90-es, a hatalom monopóliumát birtoklók és az ellenzék közötti, kiegyezéses rendszerváltás.

Másrészt, él az a történelmi emlékezet is, amely pontosan számol a Mária Terézia és II. József által indított reformokkal, a magyar jakobinizmussal és a nemesi liberalizmussal, az 1825-48 közötti reformkorral, amely az 1867 utáni rendszer reformjait veszi számba, leírja a két világháború közti reformkísérleteket, és amely az 1945 utáni történetet-1953-tól 1968-on át a nyolcvanas évek reformjaiig-bizonyos fajta reformok és ellenreformok sorozatának láttatja. Ez a részben Szekfű Gyula, részben a tanítványai, továbbá közgazdászok által kialakított hagyomány, amely már az ezerkilencszáznyolcvanas években a negyvennyolcas-hatvanhetes, ötvenhatos-hatvannyolcas intézmények és szereplők szerkezeti összeilleszthetetlenségeiben fejeződött ki, tovább épült 1989 után is. Ennek a reform és reformellenes történetnek a keretében zajlik egyrészt a haladár és maladár, a felvilágosodás és modernizáció, az európaiság, a haza a haladás, a felvilágosodás, a modernizáció, az európaisodás, a van-e történelmi haladás és főutca vitája. Másrészt a kitartás vagy megalkuvás, a szembenállás vagy beilleszkedés, a tisztaság vagy kollaboráció, ellenzékiség vagy meghunyászkodás-az eltorzult magyar alkat vitája

 

 

 

Lengyel László: A halál kilovagolt Magyarországról

Corvina Kiadó

 

Szerző: Kerekes Tamas

Okos pilóta alagútban nem katapultál hírlapíró vagyok

Vélemény, hozzászólás?