2009 legfrissebb pályázata

új lap, új jövő, húzzon bele

 

Tisztelt cím, kedves olvasó!

 

 

 

Utólagos engedelmeddel szeretnénk lapunkat , www.tollal.hu

 

röviden bemutatni.

 

2008. augusztus 14-én kelt életre a lap, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megpróbáljon, – ha  a maga nemében nem is újat, – de a kultúra területén, annak hangvételében és céljaiban mindenképpen irányadót nyújtani, az Interneten százával megjelenő, s ugyancsak kulturális témakört felölelő lapok közt.

 

Az Internet nyújtotta lehetőség számos, olyan előnyt kínál a hagyományos papíralapú újságokkal szemben, amelyeket mára már könnyűszerrel tud alkalmazni és használni bárki, aki rendelkezik a közvetítő felület eléréséhez szükséges kapcsolattal.

 

„Kapcsolat” – igen, ezt a szót használtam az előbb, s mindjárt kiderül, hogy ez a szó nem csupán technikai értelemben fontos számunkra, amikor, kultúrát közvetíteni szándékozó Internetes folyóiratról beszélünk, vagy egy ilyen lapra, tárhelyre „kapcsolódunk”,. hanem az emberi értelembe vett kapcsolat, kapcsolatok fontossága is előtérbe kerül, s mindez, nagyon gyorsan az elsőszámú feltétellé válik.

 

Igaz, hogy az ilyen Internetes közösségek egyik legnagyobb hátránya a személyes jelenlét, az emberi közösségek személyes varázsának hiánya, feloldhatatlan korlátként tornyosul elénk, de az is igaz, hogy senki és semmi nem akadályozhat meg bennünket, mint az ilyen és hasonló jellegű közösséget abban, hogy ezt a virtuális közösséget az alkotásba vetett hitünk erejével az előbbi korlát ellenére, életképessé, „életszagúvá” tegyük. Nincs akadálya annak, hogy élettel, pezsgéssel, örömmel töltsük ki ezt a teret.

 

Ha közös célokat, s közös „hangot” keresünk és találunk, akkor semmi sem ment meg bennünket a sikertől. Annak a sikerétől, hogy az így létrejövő alkotói közösségben alkotni tudjunk.

 

Alkotni, mert ez a cél. Alkotni, értékeket megőrizni, másoktól tanulni, s ez által többnek, jobbnak lenni. Mert: „ Jó az, aki jobb akar lenni” ( Osvát Ernő )

 

 

A www.tollal.hu egy ilyen közösséget kínál mindazoknak, akiknek fontos az, hogy felemeljék szavukat a silányság, az értéktelenség, a kulturálatlanság ellen.

 

Közösséget kínálunk mindazon amatőr, vagy hivatásszerű tollforgatónak, akik írásaikkal, alkotásaikkal tenni szeretnének a jobb és érthetőbb, értékeit tisztelő, s megtartó közélet kialakításáért.

 

Közösséget kínálunk az olvasóinknak is,… abban a reményben, hogy itt ennél a lapnál megtalálják majd mindazt, amire kíváncsiak, és hisszük képesek leszünk számukra biztosítani  azt a légkört, ami egy tartalmas kikapcsolódáshoz szükséges.

 

 

 

A www.tollal.hu tulajdonosai, szerkesztői hiszik és vallják, hogy meg lehet törni, vissza lehet szorítani a riasztó méreteket öltött, s esetenként az igénytelenséget közvetítő média áradatot. Tudjuk, hogy  „celebek”, a „mű” alkotások korában igen  nehéz feladatot tűztünk ki célul, de tudjuk azt is, hogy nem tehetünk másként. Nem lehetünk süketek és vakok akkor, amikor úgy az egyetemes kultúra képviselete, mint szűkebb környezetünk kultúrájának képviselete van veszélyben.

 

 

Az interneten tucatjával működnek irodalmi – közéleti portálok. Az imént megjelölt témakörökhöz mindnek van saját stílusa és nyelvezete. Azonban legtöbb portál mára belterjessé, tartalmilag lapossá, szellemiségét tekintve a legtöbb esetben elkötelezetté vált és válik egy-egy politikai oldal mellett.

 

Kevés, alig néhány olyan van közöttük, amelyik semleges módon ad átfogó képet a kulturális élet eseményeiről, illetve amelyik a közéletet közéleti módon szemléli, és az ott történő eseményeket megpróbálja a lehető legtisztességesebb módon szemléltetni. Ezen űr befedésére hoztuk létre honlapunkat, 2008 augusztusában. Azóta, s mind a mai napig közlünk cikkeket a legfrissebb filmekről, irodalmi alkotásokról, kulturális fesztiválokról és a kultúra megannyi más területéről.

 

 

Alkotóknak kínálunk saját rovatot, publikálási felületet biztosítunk, regisztrált tagjainknak ezeken felül számos más lehetőséget nyújtunk

 

Nem kérjük, és nem szorgalmazzuk, hogy szerzőink és szerző vendégeink más portálokon ne közöljék írásaikat, csupán bizonyos esetekben van erre irányuló megkötés.

 

Portálunk kiemelkedő tehetségeknek ingyenes könyvkiadást ajánl, sőt az értékesítésben is segítségükre vagyunk.

 

Pályázatokat írunk ki különböző kategóriákban, ahol szerepelni nem jog, ölbe hullott lehetőség, hanem privilégium.

 

 

 

Oldalunkra mindenki, – aki regisztrálja magát,- küldhet be írásokat, alkotásokat, – azonban ezek az alkotások csak abban az estben kapnak publicitást, amennyiben azt, az erre hivatott szerkesztők, egyes esetekben a szerkesztőbizottság jónak látja.

 

 

Mi nem tartjuk rangon alulinak a másod, illetve a harmad közlést sem, mert hisszük, hogy ami érték, azt minél nagyobb és kiterjedtebb formában közkinccsé kell tenni.

 

 

Az eddigiek, s mindez sok odafigyelést, alázatot, s nagyfokú eltökéltséget követel meg tőlünk.

 

Sok konfliktust generál, sértődések, más ritkább estetekben rágalmazások, lapunk lejáratásával jár..

 

 

 

Kedves cím, kedves olvasó!

 

 

Mindezeket figyelembe véve, várunk szeretettel sorainkba! Légy te is közösségünk megbecsült tagja, s mutasd meg, bizonyítsd be, hogy a könnyű, olcsó dicséretek helyett, inkább az objektív és ritkább esetekben a kemény kritikát is vállalni mered annak érdekében, hogy úgy mint önmagad fejlődj, illetve általad mások is fejlődjenek,… képesek legyenek észrevenni az értéket, és képesek legyenek  a saját alkotói „kertjükben” gyomlálni.

 

 

 

A www.tollal.hu működésének feltételeit saját erőből fedezzük. Bevételeink nem lévén, anyagi korlátok lassítják elképzeléseink megvalósításának ütemét. Mi is, mint mások keresünk olyan támogatókat, akik céljaink elérését bármilyen módon segíteni tudják. Fogadunk hirdetési igényeket is. Könyvkiadók számára felajánljuk, hogy kiadónként saját könyvajánlói rovatot alakítunk ki a lapon, s azokban a kiadók által számunkra megküldött könyvekről rezenciókat írunk, a rovatokat folyamatosan, s napi szinten, illetve igény szerint frissítjük. Rezenció írásra nagyszerű tulajdonostársunk és értő könyvkritikusunk, Kerekes Tamás a garancia!

 

 

 

Lapunk szerkezeti és technikai tartaléka lehetőséget tud biztosítani, akár kiadónkénti értékesítésre is.

 

 

 

ui: Oldalunk a lap látogatottsága terén, 2008. augusztus 14. óta szép eredményeket tudhat magáénak. Ennek szemléltetésére, az oldalunk statisztikáját készítő Google Analytics egyéni látogatókra vonatkozó, s ezt az időintervallumot prezentáló kivonatát csatoljuk.

 

 

 

Megjegyezzük: a csatolt analitika kizárólag az egyéni látogatók statisztikáját mutatja, kizárva azok közül a kereső robottok által generált csalóka látogatottsági mutatókat.

 

 

 

www.tollal.hu

 

Látogatók áttekintése

 

2008.08.14. – 2008.12.26.

 

Összehasonlítva a következővel: Webhely

 

50

 

100

 

50

 

100

 

2008. augusztus 1 2008. augusztus 3 2008. szeptember 2008. szeptember 2008. október 5. 2008. október 17. 2008. október 29. 2008. november 1 2008. november 2 2008. december 4. 2008. december 1

 

látogató

 

9 270 Látogatások

 

57 908 oldalmegtekintés

 

6,25 Átlagos oldalmegtekintés

 

00:08:37 Webhelyen töltött idő

 

37,04% Visszafordulások aránya

 

25,66% Új látogatások

 

Technikai profil

 

Böngésző Látogatások Látogatások

 

%-os aránya

 

Firefox 5 752 62,05%

 

Internet Explorer 3 180 34,30%

 

Opera 188 2,03%

 

Chrome 85 0,92%

 

Safari 49 0,53%

 

Csatlakozási sebesség Látogatások Látogatások

 

%-os aránya

 

Unknown 3 994 43,09%

 

DSL 3 883 41,89%

 

Cable 1 202 12,97%

 

Dialup 116 1,25%

 

T1 55 0,59%

 

1 Google Analytics

 

 

 

 

 

Tisztelettel és szeretettel: Szabó Árpád újságíró, Kerekes Tamás Író, könyvkritikus Szita Jenő Webfejlesztő, Webmester valamint a www.tollal.hu szerkesztői. Szász Dóra, Mátrai Vanda, Mack Sándor, Kovács Patrik

 

 

  

 

 

Szerző: Kerekes Tamas

Okos pilóta alagútban nem katapultál hírlapíró vagyok

Vélemény, hozzászólás?