Elmeksz -közjáték-

A darab a szünetben sem áll el: A közjátékot a színház egy félreeső helyén (kamara) játszák.
A költő Beretzky Szidor Syd Barrett avatárá-ja.

 

             Előadható szünetben, a színház egy félreeső helyén.Történet: Költőnek ( ki a játékokban néma szereplő), sikerül valamennyire lerészegednie, de ez az ittasság           inkább fokozza Szini (dr Tanner titkárnője) iránti pánik-nosztalgia-szerelmét. Prosztata bántalmak is gyötrik, ezért gyógyszerét magához véve enyhelyet keres. Arra ébred, huzat van.

 

            Játszák:

           HŐS               Költő

           KORPUSZ           Szini kisasszony

           dr NONVACILLUS    Részeg Fazon

           PRIMAVERA nővér   Cicoma Hölgy I.(az idős Vénusz)

           TAKARITÓNŐ        Cicoma Hölgy II.

           SZOLGÁK           Lakájéria

           ZEPHYR            Kontratenor a kórusból

 

           ZEPHYR (próza) Ébredezik már!

           (dallja, Purcelltől lopott dallamra:)

                    Tompul a fény és csappan a bőség

                    Áldani és szánni való: Kelj küzdeni

                    S győzni halálért! Nemzeti kéj a cél!

                    Hogy elérd, forrj egybe Magyarság!

           (próza)Hozzanak orvost, hogy e fiú szüzies lelkén folt ne essék a szégyen miatt!

             Primavera és a súlyosan ittas dr Nonvacillus jőnek.

           DR NONVA (félrefúvja Zephyrt) Lass mich toch rein! Es? Er sin’ besoff’n ! (Hőshöz) Dummhaider! Schaa mool oon, wie  viel ist es? (ujjain számol)

           HŐS …megmondom, első egy román lány volt, hazudta, olasz…barna kordnadrágja teste még gyermeki, de már klasszikus idomait rútul eltakarta…rendes kétoldali  szerelem volt, de mint minden ilyen esetben, barátnéja csúf, tehát ravaszabb is, számításokat végzett…

           DR NONVA Ah! Kurvelnschleif?

           HŐS Nein! Hurenschleif !

           DR NONVA Hülye! Én is azt akartam mondani! (Primaverához) Tehát eszméleténél van! Der Ungar-Zigainer-Bedjare! (Hőshöz) Na, te vadmadjar! Hol vaty, tudod te?

           HŐS Jó uram! Az elme ilyenkor nem egyéb: kifosztott  kagylóhéjban romló hús. Egyenként kell előpiszkálnom a szócafatokat, s nem válogathatok!

           DR NONVA  Érez valamit ? Fájdalmat?

           HŐS (egy szolgához) Hány óra, uram?

           SZOLGA Itt mi kérdezünk, fiam!

           HŐS Pontosabban? Nekem dr Tannerhez kell bejutnom,  feltétlenül!

             Szolgák készséges hollók.

           SZOLGA A sajnálatos események utáni első percek shock-ja alig múlt egy órácskával, uram! …már a szerzés és  átverésvágytudatúak megjelenésekor hallatlan zaj a  pórságon. A főpapok közül Aténász állt ki, a Népszerű. Kezében a műhold távirányítója…Autókonvoj érkezett, luxus és sportkocsik, úgymint Ibn el Ferrarik, Warshow-k,  Skoda ródszterek: a fiatal…

           DR NONVA Ki ne mondja! Csak semmi politika!

           SZOLGA hmn…nisták, vezetőjük, baron von Kling’bach und Bischophstein szónokolt: Legyenek újra táncdalfesztiválok, ahol a nép döntheti el végre, mit  akar. Baron Kuhnhedjeschit (a Vezér neve)követelték, álljon elő. Erre a  már bűzlő hulla mindenki csodálkozására kiváló beszédet orált, a rétorika, a stílus, a forma és a grammatika oly csodás  egységet alkotott, a lemezlovasság zokogva borult a  porba.

             Dr Nonvacillus szakmai elégültséggel vihog.

           SZOLGA A napfogyatkozás egyenlőre elmarad, egy későbbi,  közelebbről meg nem határozott időpontban lesz megtartva.

           DR NONVA (rágyújt) Igaz is! Én is ezt mondom, ne a beteg előtt! Megkaté- terezem a beteget, csak előbb…nos, ott tartottunk, hogy a vén szenilis pojáca elmakogta azt a beszédet, amivel immár harminckilenc éve szédíti a menedzsmentet. Elwis von Pressl teljes álarcbedobással állt ki mellé, dörgte: itt az ideje a felelősségrevonás   kérdése föltevésének. Csend, von Pressl fölvetésére egyként szavazták meg…mint annak a David nevű festőnek a képén van…dr Tanner tehet mindenről, a zsarnok  technokrata, pederaszta, pedofil vérnősző, liliomtoszó…

           HŐS Értem ( nem érti)…Akkor?

           DR NONVA Maga oly fiatal még, hogyan is értené! Grammatica Sanctio: igaz az, amiben megegyezés van, tehát stilisztikailag szép és nyelvtanilag helyes!

           HŐS  Az átvonulás elmarad…

             A szolgák izgalomban.

           PRIMAVERA (taszigálja a szolgákat) Hé, elő a sajtóigazolványokkal, különben…

             Minden szolgánál legalább egy sajtóigazolvány van.

           PRIMAVERA(áthajol a doktor válla fölött) Hun a beteg?

           DR NONVA Inkább mediterrán!

           HŐS (Primaverában Szinit véli fölismerni) Öregférfi pániknosztalgiája, habszerelmét hogy föltalálja…a haja…a nyaka, a tagjai: ilyennek képzeltelek!

           PRIMAVERA Várjon csak, ellátjuk a baját. Jóska! A katétert!

           DR NONVA (totál koki) Szivem?

           PRIMAVERA Igazad van, elébb adminisztráljuk le a beteget.

           DR NONVA (előveszi zsebkalkulátorját, pöcögteti) Diagnózisz…

           PRIMAVERA Agnózisz, Diagonálisz Kardiofibrillum  vulg-pont, spec-pont…fötárás ellenére a beteg életjelenségeket mutat, törlés, tamponálás…Gensz           Mutáció…anyám, mi van itt! Kis szerelmecskék, nagy büdös…ó, hiszen ez…milyen jópofa kis bögyös voltam, hean? Ezer kroncsiért adtak el egy román kamionosnak!

           DR NONVA Anyja neve?

           HŐS Dulsinea aus Toplya in Batschka hívták, született ezerkilencszáznegyven hat, hét…anyja neve Agatha Wirth…

           DR NONVA Ír ?

           HŐS Magyarnak vallotta magát, bár magyarul csak ilyen kis zászlócskákat tudott lengetni a magyarbevonuláskor.

           DR NONVA Tehát magyarnak sváb, Némethnek viszont hígmagyar!

           HŐS Utolsó címe, amit tudok, Obuda, Froschmedcher, Oben den Wald neun-per-a…szép leány, egyik szeme  arktikuskék, a másik dzsungelbarna.

             Szemétkupac mozgolódni kezd. Kartonlap takarói lecsúsznak.

         PRIMAVERA Jesszosz, mi ez? (lábával piszkálja a kupacot) Mi ez, most föl van neki húzva vagy le van tolva? (Korpuszhoz, mint süket és idős beteghez szokás, beszél🙂 Mi maga?

         DR NONVA (még a Hős receptjét pötyögvén) Valeriana Officinalis… Acanthium… Chelidonium Minus Papaveri Sativum… Stramoeneum…

         PRIMAVERA Hi, be gusztustalan valami! Mindenestre is betegebb, mint (Hősre) ez!

         SZOLGA Női ruhának látszik -és ahogy elnézem, erre mások is rájöttek már!

PRIMAVERA Na, félre: kusska férfinek! Csak a forma kedvéért tettem a hülyét. Nagyon is jól tudom az ábrát! (Korpuszhoz) Na, éldess kis szivem! Eddig az élvezésen voltál, most szürcsöljed a levét!

           KORPUSZ Az Osztrák Magyar Monarchia Szentesített Alkotmánya alapján önnek kötelessége engem ellátnia.

             Takarítónő érkezik. Totál koki.

           TAKARITÓNŐ  Ó, csak ide ugrottam át, hogy ezt a sok üveget, amit az a rengeteg részeges kurva, mert nők is isznak ám, hajaj, itthagyott, má’ mondani akartam, ne törődjenek itt ezzel, majd kiseprem…Mindjárt jön az inzulinmesével: (utánozza Korpuszt)  Kérem, cukorbeteg vagyok, adja be az inzulinom!

           KORPUSZ Cukorbeteg vagyok, legyen szives, adja be az inzulinom! (fecskendőt nyújt Primaverának)

           PRIMAVERA Szivecském! Van a készletünkben ! Tudod a számot?

           KORPUSZ Az a fajta, ami ez , nincsen, egyenesen Svejcből hozatom!

           TAKARÍTÓNŐ Eresszen  csak, drága doktornő. Nagy gyakorlatom van az ilyesmihez, csak elébb..(elletőkesztyűt húz) A nőibe ilyen kell, gondolhatja…a férfi a pihenés..(korpuszhoz) Csókálló rúzst fejír mármoron kipróbálni? Tűsarkak nyomai a vécéülőkén? Ha csak nők lennének itt, folytatnám, micsodácskák a mi mellé dobálgatva? Kis vörös katonák a csempére ragasztva? (mindenkihez) Mi ez itt? Mindennapi szemét! Engem azért fizetnek, ne   filozófáljak fölötte, hanem takarítsam. Na, tágulás!

           KORPUSZ (takarítónőhöz) Drága Margitka! Magához fordulok, maga mégiscsak nő…

           TAKARÍTÓNŐ  Jókor mondod ezt, kisszivem, most, ha akarnám, se’ tudnám azt hinni, nem.

           KORPUSZ (dr Nonvacillushoz) Akkor Ön, uram, mégiscsak egy férfi, orvos…

           DR NONVA …meg jogász is, aranyoskám…soroljam, mennyit  rónak közre- működésért?

           KORPUSZ (Hőshöz) Hogy mondta, uram? Oben den Wald ? Ott laktam én, neun-per-a…ezerkilencszázhatvankettőben…

            TAKARíTÓNŐ Hoonne! Hogy egybe legyetek itt nekem!(felmosófáját közéjük löki)

           HŐS (undorral fordul el, szemét az égi ideára veti) Szini! Szini! Ahogyan gyermek ínyén még eleven a friss gyümölcs ízének öröme…s később azokat a gyümölcsöket már föl nem találja sehol…A szája! Milyen volt a szája, nem tudom…

           KORPUSZ Narancsgerezd. Ekkora gesztenyeszín kontyom volt a magam hajából…(mutatja)

           TAKARÍTÓNŐ  Tisztára, mint nekem! Csakhogy én az ülepem nem szagos irodák műbűrdéványain fenytem!  Buszsofőr volt az én uram, tartott, mint állatot, bezárva…

           KORPUSZ (Hőshöz) Úgy érzem uram, emlékeinkben lehet közös. Végülis ezekre a dolgokra hivatkozva kérem, ha  már, akkor ugyis, adja be az inzulinom!

           HŐS Böá! Semmi nem volt, egyben nem lehettünk, csak…

           TAKARITÓNŐ Primadonnák és bonvivánok voltak szerelmei, pedig csak hetenként mosott nyakat és fület!

           KORPUSZ (Hős egy korai verséből) Nyelved Hajnal Gyémánt Tengere… Csipőd Arany Nap Végtelen Partja…-hazudtad?

           HŐS Nem ismerem önt, uram…és versek sohasem konkrét személyekhez szólnak.

           KORPUSZ Látod ez Gennygejzirekkel fortyogó lápot? Üvegszilánkok!

           DR NONVA Ampullaevő!

           TAKARÍTÓNŐ Most már legyen elég!

           KORPUSZ Tavaly Malmóniában voltunk, az Arany Szigony átadási partiján összejöttem egy lengyel  pasival…méhemben férget nevelek tőle!

           PRIMAVERA Az lenne a csoda! Én vagyok ötvennnyolc!

           KORPUSZ Én soha nem szívtam, soha nem lőttem be magam, nem ittam, de ez…(alhasára fekteti az iszonyodó Hős tenyerét) Hallgassa, mint vinnyog…tizennégy hónapos immár s könyörög, legyek eleven koporsója.

           PRIMAVERA (összeomlik, jelmezét ledobja) Lágy gépeim ím elrongyultak! (madárnyelvet vesz szájába, zokogva el)

           KORPUSZ Mégis gyermekemnek kell tekintsem őt! Megsemszületett ártatlanságára figyelmezzen, uram! Az ég tizenhétezer nevére, uram: az ember is így volt a   kezdetekben. Nem akarta, s mégis, ahogy azt Professzőr von Dänken írá, az A.R.T-ok jövének el s kéjszeríték az emberi fajt, magzottságát hagyja el s jöjjön e világra,  mely őszre tél s télre tavasz…lévénk mi csak  egynyáriak? Tetememnek sarjadéka IS én vagyok?  Világnevetségére októberi virágom fogant?

 

             Mindenki el. Szolgák föl, Tanner lakásához. Takarítónő a kocsmába. Dr Nonvacillus, amikor azt hiszi, nem látja  senki, teljesiti esküjét: ellátja betegeit.

                      Csengetnek az előadás folytatására.

 

Szerző: Takarítónő az akadémiánál

Az akadémiánál dolgozom. Az akadémiánál dolgozom. Félállásban, másfél műszakban. Úgyhogy tudom, amit tudok.

“Elmeksz -közjáték-” bejegyzéshez 3 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?