Elmeksz a 3. és 4. jelenet az első felvonásból

A helyszín a herceg Kaltenberg család biodinamikus (vö Hundertwasser) kastélyának kertje. Láthatunk egy főmunkatársat, lakájokat. A szesz fogyasztása és előállítása tilalmas a Monarchiában (1999.augusztus 11.) -tehát a legtermészetesebben részeg mindenki,

illetve bioszeszt főznek. Arra kérem a tisztelt kollégákat, üssék-vágják a jelenetet, mi a véleményük, adják meg a szerző szájának! (Lehet rútvágyakat is kiélni!)

3.

FŐMUNKATÁRS Tanácsos!

CENZOR Az lennék, fiam! Mit óhajtsz?

FŐMUNKATÁRS Egy kevés viszkit, ha lehet…

Cenzor kegyesen nyújtja a kulacsot.

CENZOR Nos?

FŐMUNKATÁRS (iszik) E’ jól esett!

CENZOR (félre) Hanem…

FŐMUNKATÁRS Hanem (krákog)

CENZOR (félre) Hanem lenne itt egy kis… (igyekszik ostoba képet vágni ) Csak bátran, fiam!

FŐMUNKATÁRS Hanem lenne itt egy nagy…lehetőség! Egyébként potomság!

CENZOR  Hajaj! Az ilyen potomságok nagyon is sokba vannak nekem!

FŐMUNKATÁRS Arra   gondoltam,…

CENZOR (félre) Önök…

FŐMUNKATÁRS Önök…

CENZOR Nem. Önök!

FŐMUNKATÁRS Igenis, Önök! Der Tanzenliedpreisrichterausschuß!

CENZOR Én pedig azt mondom, Önök, a szakszervezet! Krccs! Elintézik!

FŐMUNKATÁRS Tannert Önök! Hogy’ adná ki magát, ha mi a  saját tagunk ellen kelnénk? Önök tehetnék meg…

CENZOR Was? Mi papíron nem is létezünk!

FŐMUNKATÁRS (félre) De nagyon is valóságos fizetést húztok! (tovább tegezi Cenzort) Figyuzz! Ismered a Tannit! Tehát vegyünk egy könnyű kis dalt…

CENZOR Hö! A tojás tanítja a Diplodocust?

FŐMUNKATÁRS …egy könnyű kis dalt, ami ábszolúte jó ÉS a Tanninak is tetszik…

CENZOR Te akarsz tanítani Tanner sajátos esztetikájára?

FŐMUNKATÁRS …viszont a dalocska szövege hemzseg az obszcén, a trágár, a gyermekrontó szavaktól.

CENZOR (érdeklődést tettet) Joh! Példának okáért?

FŐMUNKATÁRS Szénakazal!

CENZOR Jah! A bajor népi pornográfia kelléke! Tovább!

FŐMUNKATÁRS Guggolás!

CENZOR A nő aktusra kihív! Jah! Ekkor jövünk mi, krccs, a kis dalt eltöröljük, csak sajátpéldányokat hagyva meg!

FŐMUNKATÁRS Ellenkezőleg! Átengedik.

CENZOR Micsoda?

FŐMUNKATÁRS Monarchiaszerte fölháborodás …

CENZOR A feketepiac terít!

FŐMUNKATÁRS …az Alsóházban a Staller Ilona Kisdedóvó Alap és Női Tábor hadat üzen a pornográfiának!

CENZOR Nem jó. A S.I.K.A.N.T -ban curator vagyok!

FŐMUNKATÁRS (döbbenten) Kurátor…Ön…ott…

CENZOR Mit akar? Nekem is van életem: a lányomnak most vettem lakást kreditre a Wilhelm Kaiser gürtl-ön! (elszólta magát!) Jah, úgy leányom ő, ahogyan Ön fiam! –

FŐMUNKATÁRS (gúnnyal) Atyám!

CENZOR És anyád is! Mert: “Nem vagyok-e szabad? Vajjon nincsen jogunk test- vér asszonyt magunkkal vinnünk? K-k-ki katonáskodik a maga zsoldján? Vajjon a nyomtató ökörre van-e gondja a (suttogva) Istennek? (fennen) Ha mi néktek lelki javainkat vetettük, nagy dolog-e, ha testi javaitokat akarjuk?”

FŐMUNKATÁRS Bizony nagydolog…ez az egész!

CENZOR Elbotolni vagy butulni – es gibt der Frage!

FŐMUNKATÁRS (félre) Nem nagydolgozkodom én itt véled! (el)

CENZOR Hol voltak ezek még, amikor mi már! Már a  növeldében is föliratokat készítettünk! Gazdaságossági és  ésszerűségi számítások: a legjobb ateista viccek a növeldékben születtek! Perjelünk mondá: Jobb, ha elébb hull a férgese, mintha később egész kosár almákat ront meg! Különben is, fő problémánk még mindig az, hogyan szabadulhatnánk meg libériáinktól anélkül, hogy mezeinket elveszejtenénk.

 

           4.

             Telefonciripelés. Nagylakáj be.

NAGYLAKÁJ(emeriken ekcent) Heleaó, evribadi! Ugorjon már valaki a te- lefonra! (észleli Cenzort, udvariasan  rálegyint) Eccelent?

 Kintről Elwis von Pressl tettetetten részeg óbégatása.

NAGYLAKÁJ Héj! Főnök! Ugorjon már!

Herceg jelenik meg a teraszon, félig öltözötten.

HERCEG Karl? Parancsolsz kérlek?

NAGYLAKÁJ Prézli van itt, főnök! És béneje!

HERCEG (reménykedve) Részegek?

NAGYLAKÁJ (fenyegetően) Nem hinném, uram!

HERCEG Akkor…szívtak?

NAGYLAKÁJ Nem eleget, uram!

HERCEG Rendben! Nem vagyunk itt!

NAGYLAKÁJ De…

HERCEG El vagyunk utazva!

NAGYLAKÁJ Hiszen…

HERCEG Leányvállalatavatáson vagyunk Jászvásárott! (kulcsot dob le) Tessék! Ültesd őket a pincémben! Bürkös boromból tölts beléjük, sokat!

VON PRESSL (kintről) Órjássi ötlet !

NAGYLAKÁJ Késő!

Herceg “észreveszi”a közeledő von Presslt.

HERCEG Mit mondott, fiam? Ki van itt?

NAGYLAKÁJ (lakájosan) Elwis von Pressl és neje, baron Automatice von Kautschuk! Birgit Schlucki!

 Von Pressl tántorog be. Papagájgéppel egybeszerkesztett

 

guminőt ráncigál. Nyaklevest ad a lakájnak.

VON PRESSL Hogy’ mondod, otromba! Baronessz!

HERCEG (le a lépcsőn) Wissl!

VON PRESSL  Pussl!

HERCEG Mein Schatzi!

  Ölelkeznek.

VON PRESSL (a guminőt kinálja) Gustl! Akarod? A legjobb! (pofozza a guminőt) Figyeld! (a guminőhöz) Tessék? Már megint részeg vagy? Telehánytad a padlóvázát s eltagadod? Nesze! Te nem élvezetből iszol, merő szórakozásból, mint  a férfiak, hanem? Lelki okok ? Nesze, pszihé! (ledobja a bábut) Joh! Óriási dugó volt! Mindenki ide tart.

HERCEG Háromezer terítékünk van!

NAGYLAKÁJ (félre) Hiszed, te ágyú!

  Von Pressl, mint régi házibarát, rendezkedni kezd. Útmutatásokat ad a lakájériának. Merít a káposztaléből, iszik. Ellenőrzi a pálinkafőzőt, villával igazít a           szarvason, elveszi Cenzortól a csikóbőröst, meghúzza, lecsippent egy cikk hagymát az ápolónő szendvicséről, végül megáll a hullánál.

VON PRESSL Hát ez? Mióta van így?

ÁPOLÓNŐ Má’ két hete, uram! A dög!

VON PRESSL Gut! És…életjelenségeket mutat?

ÁPOLÓNŐ Egyre inkább (fölmondja:)”Életek miriádjai sarjadnak benne!” – tanultuk.

VON PRESSL Büdös! Legalább exenterálták?

ÁPOLÓNŐ (az orrát túrja, édes) Nem volt rá parancs, uram!

VON PRESSL (a hulla arcát paskolgatja) Főnököm! Hát hogy tetszik lenni? (ahogy öregeknek gügyögnek) Hát csak tessen, csak erő, meg minden! So! (mindenkihez) Na, akkor! Egy rész aqua morbidalis, két rész formalin! Exenteráltatni és fűrészport bele! Hol az udvari borbély? Kartschi! Kartschi!

NAGYLAKÁJ Nem én vagyok, uram!

VON PRESSL Akkor Franz!

KISLAKÁJ (be) Parancsol, uram?

VON PRESSL Brings du Ei !

KISLAKÁJ Eis?

VON PRESSL Hülye! A torkomra? Énekelni akarok. Tojást!

   Kislakáj kelletlenkedve el.

HERCEG (tüsténkedik) Akkor a jelentést? (könyvbölcsőből dossziét vesz föl) Bucuresti húszezer, Veliko Trnovo kétszáz, gyengül. A Liebesinge előrendelései aranylemezt  mutatnak. A skandináv listák ormait három hónapra kibéreltük.

VON PRESSL Lass toch! Edinbóra, hogy’ esett?

HERCEG (fölvihog) Diadóránk elesett!

VON PRESSL Micsoda? Hoci csak nekem is!

HERCEG (kokainos szelencéjét kinálja) Valami nemzeti ügy! A skót király leánya, Shibanattanagh, ő is indult, és hát a zsűri…a többit tudhatod.

VON PRESSL A felföldi nemesség! (szippant a szelencéből, élvez) Joáhr! Szóval így. És az írek? Pukk! Munka! Valamint?

Lemezlovasok nyargalnak be, forgatják magukat von Pressl körül. Demonstrációs kazettákat adnak von Presslnek, aki ezekbe saját fülgépén belehallgat.

LEMEZLOVAS (reménykedve) Borzalmas?

VON PRESSL (megnyugtatólag) Szőőőrnyű! Óvodás hangkészlet, ficamütem, érverésszaporitó ritmus: mind otromba gahó, gazosagyú tulok, aki ilyet hallgat! Ebből kétszázezret! Induljon a listán egyből a huszonkettedik helyről, spontántelefonálók kívánságára legyen, máris intézkedjenek az aranylemezátadási  hacacerájról! És még valami! Friss árut adjanak föl ott!

LEMEZLOVAS Értem!

VON PRESSL Semmit! Nagy tisztaságú por legyen!

LEMEZLOVAS(társai irigy tekintetudvarában) Nathurlia !

FŐMUNKATÁRS (áttörvén a gyűrűt) Még valami, uram! Egy diszpó! Aláírást, ha lehet!

VON PRESSL (félre) Ejnye, be türelmetlenek vagytok! Szeretnétek már tudni, ugye kis nyelvgépeim! (fennen) Aláírni ? Én? Semmit! Egy kis pont vagyok!

FŐMUNKATÁRS Hiszen ez csak egy diszpó!

VON PRESSL Fiam! Ilyen lapos trükkel? Hol volt maga még, amikor én már… különben is, kinek van itt aláirási joga?

HERCEG (tüsténkedve) Igen kérlek…(aláfirkantja a  papírt) Parancsolj, kér- lek.

“Elmeksz a 3. és 4. jelenet az első felvonásból” bejegyzéshez 24 hozzászólás

  1. Anna, kikérem magamnak, semmi nincs közöttünk Gyenes úrral. Egy titkos papírdráma kéziratáról van szó. Természetesen lehet gúúúnyolódni az előtalálás körülményeiről, melyek a XIX. században még közhelyes megoldásnak számítottak, mikoron minden második Maupassant (akkoriban bugyi híján nem beszélhettünk bugyiizzasztó sajátos erotikáról) novella úgy kezdődött, hogy régi garnizonbéli cimborájával futott össze a kávéházban az író s tőle hallotta ezt a történetet

  2. Sissy, majd ha ráérek, átírom ezt a szemetet úgy, ahogy egy mai dramaturg megszabná, aztánmég képzeld hozzá a rendezőt.
    A lényeg: Eből szinpadon két szereplő maradna, az egyik nő, viszont eeeeekkkora dudákkal!

  3. Csak tudnám mi az az elmeksz. Na mindegy, a cenzor és a főtanácsos jelenete nálam ötös. A másik (4.) sem rossz, de ott már kissé kátrányosnak/tollasnak éreztem magam időnként 🙂 (ha valaki nem tudná: „Halál a normálisokra Mártsuk az ápolót szurokba Szórjunk tollat a fejére Táncoljon nekünk – csont zenére Mert most ütött az óra Halál a normálisokra!” – a szerző egyik (?) ars poeticája :)). Nem mondom különben, hogy nem élmény ez a fajta „tollasság” is – az a poén a hullában sarjadó miriád életről, meg „az orrát túrja, édes” – meg kifejezetten :), de azért a magamfajtáknak ritkán és óvatosan (egyszerre ennél nem nagyobb adagokban) ajánlott…

Vélemény, hozzászólás?