Irány a nagyvilág

Talpraesettség, nyitottság, kitartás, ambíció, jó kommunikációs képesség, és még hosszan folytathatnánk azon tulajdonságok sorát, amelyek a szaktudáson túl nélkülözhetetlenek a munkaerő-piaci érvényesüléshez. Igen ám, de mit tegyen, aki nem ezekkel együtt született, majd az itthoni tanulmányai során sem érhetett el bennük fejlődést?

Amikor az első állásinterjúnkon, vagy jó esetben már korábban  de közülük most csak azokat említem meg, amelyekkel a Tempus Közalapítvány is hozzájárulhat a fejlődésedhez: a külföldi ösztöndíjakat, illetve a kinti szakmai gyakorlatokat. Engedjétek meg, hogy nagyon röviden szóljak a számotokra is érdekes ösztöndíjlehetőségekről. A programismertetések mellett a külföldi ösztöndíjban már részesült hallgatók szakmai beszámolóiból csemegézve mutatunk képet arról, hogy milyen fejlődésen mentek keresztül a kint töltött idő alatt. Az Erasmus-ösztöndíjasok

körében készített felmérésből1 azt is megtudhatjátok, hogy a végzett hallgatók miért tartják hasznosnak ösztöndíjas tanulmányaikat a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük szempontjából.

Erasmus

Az Európai Unió oktatást támogató Socrates-, továbbá a szakképzést támogató Leonardo da Vinci-programja 2007-től összevontan, megújult formában folytatódik. Erasmus-ösztöndíjasként a programban részt vevő harminc európai ország felsőoktatási intézményében tanulhatsz, 2007-től pedig a célországod valamelyik képzőközpontjában, kutatóintézetében vagy más szervezeténél, illetve vállalatánál szakmai gyakorlaton is részt vehetsz. Az ösztöndíjra a saját felsőoktatási intézményednél pályázhatsz. A pályázat formáját, valamint a határidőket az egyetemed, főiskolád szabja meg, a jelentkezésedet szintén ott bírálják el. Magyarországról az első Erasmus-diákok 1998-ban, összesen nyolcszázötvenhatan utazhattak külföldre, mára a számuk a háromezret is elérte. A föntebb említett felmérés eredményei szerint a megkérdezettek nagy része úgy tapasztalta, hogy ösztöndíjas voltuk a későbbi munkakeresésüket pozitívan befolyásolta, mert az erre történt hivatkozás kifejezetten segített állásuk megszerzésében, de legalábbis az elvárásaikhoz közel álló tevékenységi területet sikerült találniuk. A volt külföldi ösztöndíjasoknak több mint a fele úgy vélte: a munkáltatók számára egyáltalán nem közömbös, hogy leendő munkatársuk melyik országban folytatta felsőfokú tanulmányait; egyharmaduk pedig úgy gondolta: az állás megszerzésénél az is szerepet játszott, hogy melyik külföldi intézményben tanultak. Azok közül a készségek közül, amelyekre a külföldi ösztöndíjuk pozitív hatással volt, és a munkaerőpiacon való sikerességükhöz is hozzájárultak, az egykori Erasmushallgatók a következőket emelték ki: a kialakult emberi kapcsolatok sokszínűsége; a nyelvtudás; az önállóság olyan mutatói, mint a talpraesettség, a magabiztosság, a problémamegoldó képesség; a világra való és az egymás iránti nyitottság.

Leonardo da Vinci

A Leonardo da Vinci-program keretén belül szakmai gyakorlatos, a kinti felsőoktatási intézményekben tanuló vagy ott végzett hallgatók, illetve a külföldön dolgozók esetében egyaránt jelentős személyiségfejlődés tapasztalható. E helyütt jegyezzük meg, hogy 2007-től kezdődően – az Egész életen át tartó tanulás programja egyik pillérét képező Leonardo da Vinciprogramból – az egyetemisták és/vagy főiskolások szakmai gyakorlata az  Erasmusprogramba került át… Mivel hiteles képet szeretnénk elétek tárni, nézzük, miként vélekednek maguk az érintettek arról, hogy a külföldi szakmai gyakorlat milyen pozitív változást eredményez az ösztöndíjasok személyiségében. A szakmai gyakorlatát külföldön végzett egyik hallgató a kinti időszak legnagyobb pozitívumaként a következőt emelte ki: „Megtanultam alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez és munkatársakhoz, a más kultúrájú emberekhez, valamint egy nekünk szokatlan időjáráshoz”.2 Másikuk a külföldi

gyakorlata során elért legnagyobb fejlődéseként az alábbi tulajdonságot emelte ki: „Sokkal önállóbb is lettem. Eleinte féltem, hogy nagy feladatokat bíznak rám, de jó érzés volt, hogy kérdezni mindig lehetett. És ahhoz fogható örömöt, mint amikor egy-egy feladatot egyedül sikerült megcsinálnom, még talán soha nem éreztem”. Megjegyzendő, hogy az önállóság nemcsak a mindennapi életben, hanem a munka világában is fontos követelmény… A szakmai gyakorlatát szintén külföldön eltöltő egyik hallgató így vélekedik: „Az igazi szépség az, hogy megtanuljuk más szemmel nézni a dolgokat,magunkat, a hazánkat”. Hasonlóképpen jellemezte gyakorlati időszakát egy a felsőoktatási tanulmányait már befejezett friss diplomás kiutazó: „Először nagyon el voltunk ragadtatva a kinti világtól, mindent, de mindent szebbnek és jobbnak láttunk. Aztán, ahogy jobban a kulisszák mögé láttunk, megértettük, hogy nincs mi után vágyakozni, az ember sorsa mindenütt küzdelem, és ezt igazán jólesett felismerni. Rossz lett volna ugyanis azzal a tudattal hazajönni, hogy valahol máshol jobb”.

CEEPUS

Amennyiben egyetértesz azzal, hogy Közép-Európa kultúrája fontos, akkor a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogramot, ismertebb nevén a CEEPUS-t kifejezetten Neked találták ki. A régió országaiba ösztöndíj-lehetőséget biztosító program ahhoz is hozzájárul, hogy a benne részt vevők a szakmai tudásuk mellett olyan készségekkel gazdagodva térjenek haza, amelyeket később kamatoztatni tudnak a munkaerőpiacon. A program keretén belül lehetőséged van félév-áthallgatásra, készíthetsz szakdolgozatot, továbbá a tagországok valamelyik felsőoktatási intézményében nyári egyetemen vagy posztgraduális képzésben vehetsz részt. Pályázatodat ez esetben is a saját intézményednél kell benyújtanod. A hallgatói mobilitás megszervezésével az érintett intézmények részéről – úgy az Erasmus, mint a CEEPUS esetében – az intézményi Erasmus-koordinátor vagy a CEEPUS-koordinátor foglalkozik. Tehát arról, hogy a szakod esetében ők mely országokkal és milyen intézményekkel állnak kapcsolatban – azaz milyen mobilitási lehetőségek kínálkoznak –, az intézményi koordinátor tud felvilágosítást adni, akit könnyen megtalálsz, hiszen általában a külügyi csoportnál vagy a nemzetközi irodában dolgozik.

Erasmus Mundus

Munkavállalási szempontból a Tempus Közalapítvány kezelte programok közül feltétlenül érdemes megemlíteni az Erasmus Mundus Masters-kurzusokat, amelyeken az európai és a harmadik országbeli hallgatók is részt vehetnek. Az egy- vagy kétéves kurzusokra felvett hallgatók legalább két felsőfokú európai intézményben tanulnak, a tanulmányok befejeztével pedig elismert kettős (többes) vagy közös diplomát kapnak. Ezt a programot különösképpen azok figyelmébe tudom ajánlani, akik a tudás megszerzése mellett más kultúrák befogadására és a színvonalas kurzusokon szívesen megismerkednének az Európán kívül élő fiatalokkal. Amennyiben egy  urópai intézmény sikeres kapcsolatot alakít ki valamelyik harmadik országban működő felsőoktatási intézménnyel, a Masters-kurzuson részt vevő európai hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy akár ott is tanulhassanak, miáltal bepillantást nyerhetnek a harmadik ország életébe, kultúrájába.

Alumni for EuropeEzt a kezdeményezést kifejezetten azért indítottuk az egykori ösztöndíjasok számára, hogy hazaérkezésük után Hálózatba tömörülve osszák meg egymással a külföldön eltöltött időszakuk alatt, illetve a munkaerőpiacon szerzett tapasztalataikat, majd az így kialakult kapcsolatrendszerük által a munka világában is segítségére lehessenek egymásnak. Amellett, hogy tematikus rendezvényeket tartunk, a hasznos alapinformációkat és részleteket az internetes oldalunkon is közzétesszük, hogy a tagok idejében értesülhessenek azokról a munkaerő-piaci követelményekről, amelyek ismeretében könnyebben eligazodhatnak a szakmai pályaválasztás útvesztőiben, miáltal körültekintőbben is dönthetnek. Mindezeken túl azt szeretnénk elérni, hogy a Hálózat tagjainak – a Magyarországon  tanuló külföldi ösztöndíjasokkal közösen szervezett programok révén – itthon is legyen lehetőségük más nemzetek fiataljainak, kultúrájának a megismerésére, az újszerű gondolkodásmód befogadására, látókörük szélesítésére.

Europass Mobilitási igazolvány

Végezetül: jó tudnotok, hogy mire használható az Europass mobilitási igazolvány. Ennek a külföldön töltött időtök elismerésére szolgáló igazolványnak az a célja, hogy az EU-tagországok bármelyikében bemutatva átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tegye a mobilitási programok keretében elsajátított tudásotokat, készségeiteket,

kompetenciáitokat. Vagyis arra, hogy mások is értsék, mit csináltatok külföldön.

Tempus Közalapítvány

1093 Budapest, Lónyay utca 31.

Infóvonal: 06 (1) 237-1320

info@tpf.huhttp://www.tka.hu/forrás:
www.allas-start.hu

Vélemény, hozzászólás?