A leggyakoribb interjúkérdések

Milyen lépéseket tett? Hogyan viselkedett? Mi történt azután? Mit mondott pontosan? Hogyan reagált rá? Mi volt az eredmény? Mit tenne most másképpen? … és még több száz hasonló kérdés várhat rád egy interjún. Összefoglaltuk neked a legfontosabbakat, hogy felkészülten, magabiztosan érkezhess álmaid munkamegbeszélésére.

I. Klasszikus interjúkérdések

A klasszikus kérdések általában négy csoportba oszthatók.

Önéletrajzi kérdések

A kérdező az önéletrajz alapján a múlt részletes ismeretére törekszik.

– Mi volt a feladata?
– Mivel foglalkozott legszívesebben?
– Miért váltott munkahelyet?
– Milyen eredményeket ért el?
– Mi jelentette a legnagyobb kihívást az előző munkahelyén?
– Milyen volt kapcsolata a főnökével?

Önjellemzés

A kérdező arra kéri az interjúalanyt, hogy jellemezze saját magát.

– Ha önmagáról kellene referenciát összeállítania, mi állna benne?
– Melyek az erősségei?
– Melyek a gyengeségei?

Hipotetikus-szituációs kérdések

Ezekkel a kérdező az interjúalany véleményére és értékrendjére kíváncsi.

– Mit tenne, ha a főnökével konfliktushelyzetbe keveredne?
–  Hogyan értékeli az eddigi teljesítményét?
– A most megpályázott munkahelyen milyen célokat tűzne ki maga elé?
–  Ez az állás miként illeszkedik a későbbi terveihez?

Stresszkérdések

Azaz: hogyan reagál a jelentkező a jelenlegi helyzetben előidézett stresszre? Minden olyan kérdés idetartozik, amelynek szándékolt célja, hogy a jelölt zavarba jöjjön.

II. Viselkedés alapú interjúkérdések

Alkalmazkodóképesség

– Meséljen el egy esetet, amikor olyan változásokhoz kellett igazodnia, amelyeket nem Ön indított el! Hogyan élte meg ezt a helyzetet?
– Mondjon példát arra, amikor annak érdekében, hogy közös céljaikat elérjék, egy osztálytársa munkamódszereihez kellett alkalmazkodnia!

Problémamegoldás

– Írja le azt a helyzetet, amikor a leginkább tanúságot tett problémamegoldó készségéről! Mi volt ebben az Ön szerepe?
– Meséljen el egy esetet, amikor komoly problémát kellett megoldania! Hogyan gondolkodott? Pontosan mit tett? Mi volt az eredmény?
– Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor valakinek valamilyen információ alapján tanácsot kellett adnia! Kinek adott
tanácsot? Hogyan elemezte a problémát? Hogyan érvelt? Elfogadta az érveit az illető?

Kommunikáció

– Ismertessen egy olyan helyzetet, amelyben prezentálnia kellett, vagy beszédet kellett mondania! Hogyan készült fel az alkalomra? Milyen célokat tűzött maga elé?
– Volt-e olyan helyzetben, hogy egy ötletet „el kellett adnia” az osztálytársainak, s ha igen, mit tett pontosan? Hogyan fogadták ötletét az osztálytársai?
– Meséljen egy olyan helyzetről, amikor úgy érezte, annak ellenére sikeresen kommunikált valakivel, hogy nem kedvelték egymást! Eközben milyen nehézségekkel kellett szembenéznie? Miként oldotta meg a helyzetet?
– Bizonyára kellett már írásban intéznie valamilyen fontos ügyet. Mi volt az pontosan?
– Meséljen el egy olyan esetet, amikor kifejezetten hasznosnak bizonyult, hogy valakinek a nonverbális jelzéseire is oda tudott figyelni!

Kreativitás

– Meséljen el egy esetet, amikor valamilyen problémát másokra nem jellemző, egyedi módon oldott meg!
– Mi volt az a legutóbbi alkalom, amikor a szokásoktól és a bevált tapasztalatoktól eltérő ötlete támadt?

Döntéshozatal

–  Meséljen el egy olyan esetet, amikor úgy kellett döntenie, hogy a szükséges információ nem állt rendelkezésére! Hogyan döntött? Elégedett volt az eredménnyel?
–  Írjon le egy olyan helyzetet, amikor adott kérdésben gyorsan kellett döntenie! Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie? Hogyan mérlegelt?
– Mi volt az életében az eddigi legnehezebb döntés? Hogyan döntött? Mi lett az eredmény?

Célkitűzés

– Mondjon példát arra, amikor egy fontos célt tűzött ki maga elé! Hogyan érte el? Miként győzte le az akadályokat?
– Beszéljen egy olyan célkitűzéséről, amelyet végül is nem sikerült elérnie! Mi akadályozta meg abban, hogy eredményes legyen? Mit gondol most az esetről?

Kezdeményezés

– Ismertessen egy olyan ötletet vagy projektet, ami kizárólag Önnek köszönhetően valósult meg! Mi volt benne az Ön
szerepe? Hogyan történt pontosan? Elégedett volt az eredménnyel? • Mondjon példát arra, amikor önállóan kezdeményezett valamilyen változást!
– Mit tart az eddigi legjobb ötletének?

Interperszonális készségek

– Meséljen el egy helyzetet, amikor olyasvalakivel kellett együttműködnie, akivel valamiért alapvetően nehéz volt!
Mik okozták a nehézségeket? Miként oldotta meg a helyzetet? Hogyan befolyásolta az eset a kapcsolatukat? 
–  Írjon le egy olyan helyzetet, amikor olyasvalakivel kellett együtt dolgoznia, aki nem kedvelte Önt! Hogyan oldotta meg a helyzetet?
– Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor nézeteltérése támadt valakivel! Mi történt? Hogyan sikerült ezt a konfliktushelyzetet feloldania?
– Ismertessen egy olyan helyzetet, amikor felül tudott emelkedni a személyek közötti konfliktuson, és ekképpen meg
tudta oldani a problémát!
– Bizonyára történt már olyan, hogy valakivel „nem jött ki jól”. Mit gondol, mi volt ennek az oka? Ennek ellenére hogyan tudtak együttműködni?Vezetési képesség
– Meséljen el egy olyan helyzetet, ahol Ön volt a vezető, és felelősséget kellett vállalnia a munkáért! Mit tett pontosan?
Mi volt az eredmény? 
-Vezetőként mi volt pontosan a feladata? Milyen nehézségekkel nézett szembe? Hogyan oldotta meg a helyzetet?

Tervezés, szervezés

–  Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor egyszerre több dologgal is foglalkozott! Hogyan tudta megoldani a problémákat?
– Hogyan állít fel fontossági sorrendet a feladatai között? Hogyan osztja be az idejét?
–  Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor a sikerhez komoly szervezésre volt szükség!

Csapatmunka

– Meséljen el egy olyan szituációt, amikor a csapat tagjai nem Önnel értettek egyet! Mit tett?
– Bizonyára előfordult már olyan, hogy akivel együtt kellett működnie, az nem pontosan azt tette, amit Ön elvárt volna tőle. Mi történt, és miként oldotta meg a helyzetet? 
– Meséljen el egy olyan helyzetet, amikor kénytelen volt kompromisszumot kötni! Mi és hogyan történt? Mi volt az eredmény?
–  Mutasson be egy olyan helyzetet, amikor a csapat tagjai nehezen tudtak egymással együttműködni, és ez hátráltatta a munkát! Mit tett Ön?

Follow-up kérdések

– Milyen lépéseket tett?
– Hogyan viselkedett?
– Mi történt azután?
– Mit mondott pontosan?
– Hogyan reagált rá?
– Mi volt az eredmény?
– Mit tenne most másképpen?
– Mit tanult mindebből?
– Hogyan érvelt?
– Mi volt az Ön szerepe?
– Mit gondolt Ön akkor?
– Ki vett még részt ebben?
– Miért?
– Hogyan?
– Hol?

forrás: www.allas-start.hu

 

Vélemény, hozzászólás?