Ki kicsoda egy munkahelyi csoportban?

A munkaerő kiválasztással foglalkozó szakemberek sokáig annak szentelték a legnagyobb – s gyakran kizárólagos – figyelmet, hogy egy adott pozícióba megfelelően képzett és a munkakörhöz illő jellemvonásokkal rendelkező személyt találjanak. Sok példát látunk azonban olyan esetekre, amikor egy minden szempontból tökéletesnek tűnő jelentkező mégsem válik be a munkahelyen: valahogy nem találja a helyét a csoportban, nem tud beilleszkedni.

Csak az utóbbi néhány évtizedben kezdett kikristályosodni, hogy mennyire fontos figyelni arra, hogy a kiválasztott személy milyen munkahelyi csoportba kerül: vagyis az új munkaerő tulajdonságai, habitusa, munkáról alkotott elképzelései illeszkednek-e a már kialakult dolgozói teamhez. A munkahelyi csoportok jelentőségének felismerése, s azok tanulmányozása, talán Belbin munkásságoz köthető a legnyilvánvalóbban. A kutató több éves kísérletsorozat után elkülönítette azokat a tipikus szerepeket, melyek egy jól működő munkacsoportban (teamben) fellelhetők. E szerepek mindegyike kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy munkacsoport megfelelően tudjon működni. Fontos, hogy az egyének olyan szerepet vállaljanak fel a csoportban, mely illeszkedik személyiségükhöz, szakmai felkészültségükhöz s ambícióikhoz.

A Belbin által elkülönített csoportszerepek tehát a következők:

Vállalatépítő
A vállalat érdekeiben dolgozik, és nem a saját érdekeit tekinti elődlegesnek. Gyakorlatias gondolkodású, teljes mértékben a földön jár. Fegyelmezetten végzi a munkáját, kötelességtudó, s ennél fogva kiszámítható. Kitűnő a szervezőképessége, gyakran gyors előmenetelre van kilátása. Gyengesége, hogy rugalmatlan, kevéssé fogékony az új öletetek iránt.

Elnök
Nyugodt személyiség, önbizalom sugárzik tetteiből. Megbízik az emberekben, nem féltékeny vagy gyanakvó, így képes mindenkit előítéletek nélkül, pusztán érdemei alapján megítélni. Fegyelmezetten dolgozik, de megvan benne a lelkesedés, mellyel másokat is képes motiválni. „Olyan ember, aki elég toleráns ahhoz, hogy mindenkit meghallgasson, de elég erős, hogy ne fogadja el tanácsaikat.” /Belbin/ Mindezen pozitívumok mellett az Elnök-típusnál sem az intelligencia, sem a kreativitás terén nem találunk túl magas értékeket.

Serkentő
Ideges, aktív típus, folyamatosan „pörög”. Nem bírja a cselekvésképtelenséget, az önámítást és önelégültséget, vagyis az olyan helyzeteket, melyek hátráltatják a hatékony munkát. Ebből fakad gyengesége is, hogy hajlamos az ingerültségre, türelmetlenségre, néha erőszakosságra, mert nem tudja elviselni, ha nem haladnak a dolgok a megfelelő ütemben. Dinamikus típus, mindent megtesz a csapat minél optimálisabb működéséért.

Palánta (ötletgyártó)
Nagyon kreatív, ötletgazdag típus, ő az, aki egy csapatban rendszerint új szempontokkal, szokatlan megoldásokkal áll elő. A kreativitás komoly szakmai tudással és magas intelligenciával társul. A Palánták szeretnek új utakat keresni, melyekkel hatékonyabb, egyszerűbb, gyorsabb megoldások érhetők el. Gyengeségük is magas fokú kreativitásukból adódik: gyakran járnak a fellegekben, s nem képesek olyan „apróságokkal” törődni, mint a formaságok, szokások, szabályok.

Forrásfeltáró
Társasági ember, nagyon kommunikatív, jó kapcsolattartó, könnyen megtalálja a hangot másokkal. Mivel sokat mozog társaságban, minden területen jól értesült, s ebből képes előnyt is kovácsolni. Ha valamit meg akar tudni, mások közvetítésével teszi, képes saját céljainak megfelelően irányítani beszélgetéseit. „Soha nincs a szobájában, vagy ha ott van, akkor telefonál.” /Belbin/ Törekvő típus, aki meg tud felelni a kihívásoknak. Érdeklődő, hamar fellelkesül, de sajnos a kezdeti lelkesedés hamar elszállhat, így gyorsan elveszíti érdeklődését egy-egy téma iránt.

Helyzetértékelő
Olyan csapattag, akinek nagyobb horderejű döntéseknél van igazán komoly szerepe. Képes reálisan mérlegelni, érzelmi ráhatás vagy előítéletek nem tudják elbizonytalanítani. Megfontolt, komoly gondolkodású, de nem képes lelkesedni egyes feladatokért, így másokat sem tud motiválni. Lassan hoz döntéseket, szereti többször átgondolni a helyzetet, de erőssége is ebből a tulajdonságából származik: egy döntésnél képes minden tényezőt figyelembe venni.

Csapatjátékos
Képes odafigyelni másokra, tud bánni a nehezen kezelhető emberekkel. Elhárítja a súrlódásokat, így képes megmenteni a konfliktusos helyzeteket is. Társasági lények, megbíznak másokban, érzékeny személyiségek: különös figyelmet szentelnek a többi embernek és az emberi kapcsolatoknak. Közreműködésükkel olajozottabban megy a munka, jobb lesz a hangulat, s így a munkamorál is javul. Gyengeségük, hogy kritikus pillanatokban határozatlanok, nehezen foglalnak állást.

Megvalósító
Ők a csoport olyan tagjai, akik képesek megfelelő alapossággal és pontossággal befejezni egy feladatot. Fegyelmezett személyek, akik képesek uralkodni indulataikon, kívülről nyugodtnak tűnnek, de gyakran szorongó típusok. Csekélységek miatt is hajlamosak aggódni, nem tudják elengedni magukat. Többre értékelik a kitartó erőfeszítést, és alaposságot, mint a látványos sikert. Tökéletességre, befejezettségre törekednek.

Belbin a különböző szerepek feltárása mellett igyekezett arra is fényt deríteni, vajon hogyan alakíthatunk ki hatékony, “győztes” csoportokat; a különböző típusba tartozó csapattagok egyes kombinációi hogyan határozzák meg a team működőképességét. A Belbin által leírt csapattag-típusok elmélete mára használt és elismert alapjává vált tréningeknek, szervezetfejlesztési programoknak.

Vélemény, hozzászólás?