Takács Ferenc: Az örök vadászmezők

Témájában rendhagyó –temetőkről szóló–“adattárában”, rendszerezésében egyedülálló könyv, szakirodalom, történeti-történelmi írás, érdekes olvasmány egyben. Hiánypótló kordokumentum, hézagpótló mű.

A köny első részében temetéstörténettel(temetkezési helyek, temetőformák, temetkezési módok), illetve a temetési folyamat feladataival, a végtisztesség megadásának ősi és mai, helyhez, társadalmi réteghez, felekezeti hovatartozás szerinti formákkal ismertet meg bennünket a szerző. Figyelemreméltó írásmód, hogy az általánosság mellett, mindig helyet kap az egyediség, vagyis a szűkebb-tágabb környezet, gyakran a családig, sőt a közvetlen társig (gyászreakcióknál például) lebontva.Ez folytatódik a további fejezetekben is: a falu, a város, a megye, a tartomány hagyományainak bemutatása mellett, olvashatunk a zsidó, a roma, a vend temetésről egybek közt, továbbá az adott népcsoportok hagyományairól, szokásrendjéről, azok változásáról, mindig az adott társadalmi formákhoz igazodva, azok nézeteit követve.

A gyűjtemény főleg Szombathely és Vas megye múltjára-jelenére alapoz. Nem véletlenül. Takács Ferenc sok-sok évtizedes kutatómunkája, céltudatos gyűjtése, a rengeteg esetjegyzetelése, napról-napra megélt tapasztalata, a változások, fejlődések aktív követése / a Vas Megyei Temetkezési Vállalat munkatársaként/ adja a könyv alapjának anyagát.

Miért? Mert így csak a szerző tudja igazán, milyen temetkezések voltak honosak itt régen, mikor milyen kegyeleti szokásokat kértek, mit kérnek a környéken élő nemzetiségiek, a különböző felekezeti tagok. Mi mindenre emlékezneka sokat megélt, idős emberek, s mit, akik egykor falun laktak, vagy a peremkerületeken éltek, s élnek. Hogyan változtak a kegyeleti szokások az elmúlt 50 évben? Mikor melyík temető lett lezárva? Mikor hol, hogyan épültek a ravatalozók? És így tovább…Egy külün fejezet– a Vas Megyei Temetkezési Vállalat fél évszázados jubíleuma. Egyedi kis történelem! Hiszen a város és a városkörnyék nagymúltú temetői — az izrealita temető kivételével –idetartoztak, tartoznak.

Egyszerű a képlet: a város temetői a “vállalaté”, a vállalat a városé. Azé a városé, amelynek sajátosan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen történelmi múltja (legismertebb a római kori Savaria) van.Erről vall a könyv hátlapja is: egy 1857-ből származó térképrészlet, amelyen jelezve van (korabeli rajz) a Szent Márton temető– a város akori, és évezredeken át egyelen temetője–,mint római kori temetkezési hely! Éppen ezért részletezi kiemelkedően a szerző ennek a temetőnek a történetét.(A még részletesebb feldolgozásról, a város itt nyugvó neves személyeiről egy önálló könyv — azaz kézirat– készült, amely nyomtatásra vár.)Saját készítésű térképpel illusztrálja Takács Ferenc a parcellák elhelyezkedését (négyzetméterenként is meghatározva), jelüli az utakat, a főkeresztet, a bajáratot, kutakat… Igazi “mérnöki” munkára vall, a többi temetőről készített térképekkel együtt! Rendhagyó, egyedi, dokumentumértékű munkák!A történeti leírást itt is — mint a többi temető bemutatásánál — színes fotókkal egészíti ki a szerző. Saját készítésű képek, archív reprók…Mellette leírások, régi röténetek. A történelem, a művészettörténet, a hiteles térképkészítés,a fotózás és az olvasmányosság összeolvadásának egyedi, érdekes, rendhagyó formája! Ez a precizitás jellemzi a régi és a jelengi dolgozók betűrendes névsorának összeállítását, is.

Nagyon egyedi és gondos munka a Hősi temetőben nyugvó katonák neveinek felsorolása (Jáki uti Temető, Szombathely),amely bibliográfiaként is használható– főleg térképpel kiegészítve– ha valaki a hozzátartozója sírját keresi — utólag. Mindezek mellett számos olyan információhoz juthat az olvasó, amelynek még a gondolata is egyedi.Milyen lomblevelű fák vannak a temetőkben? Milyen típúsú örökzöldek, fák, cserjék?.A könyvből kiderül…

Akárcsak az, hogy melyik történelmi egyház temloma alatt található kripta, milyen a katolikus, az evangélikus, a református és az izraelita temetés, stb. — sok-sok más érdekességgel együtt!

Szerző: Nagy Ildikó

Középkorú, kreatív, több évtizedes szakmai tapasztalatttal rendelkező újságíró, ill. pszichopedagógus, tanár vagyok. Szellemi szabadfoglalkozásúként tevékenykedem. Az otthonom Szombathely, Nyugat- Dunántúl a szülőföldem, Magyarország a Hazám!

Vélemény, hozzászólás?