A nagyszakácsi csoda leleplezése

A bíró nem némult meg, a sánta csaló volt – Orgiák az ájtatoskodás ürügye alatt – A csoda hírének terjesztése vallásellenes dolog


Üdvözöljük a királyi szakácsok földjén

Lapunk nemrég részletesen foglalkozott a nagyszakácsi csodával s annak tárgyilagos magyarázatát is igyekezett megadni. Két hónap előtt történt ugyanis a somogy-megyei Nagyszakácsi községben, hogy ott egy leány előtt állítólag több ízben is megjelent a Boldogságos Szűz Mária s a jelenések és látomások egész sora követte a szent Anya első megjelenését. Valóságos áradata indult meg a félrevezetett és fanatizált embereknek a látomány helyére, hol sátort is emeltek s azt színpadi ügyességgel rendezték be. Meglepő csodáról is beszéltek a részben üzleti spekulációval machináló „kegyes” lelkek, így pl. széltébe, hosszába híresztelték, hogy a mennyei csoda hatására a községi bíró megnémult, a siketnémák, sánták ismét egészségesek lettek, söt a megjelenés helyén levő akácfa egyszerre kiszáradt.

Megjegyzendő, hogy a csoda környékén rögtönözött korcsmák csodálatos módon fellendültek a nagy idegenforgalom hatására s az egybeverödött tömeg azután az ájtatosságon kívül az erkölcstelen orgiáktól sem riadt vissza. Ilyen körülmények között szállott ki azután a csoda helyén egy bizottság, mely szigoru vizsgálatot indított s megállapította, hogy a népbolondítás néhány exaltált lelkü egyéntől indult ki, akiknek beteges képzelődését csalók és spekulánsok alaposan kihasználták, egy csomó hazugsággal ezer és ezer hiszékeny embert csődítettek állandóan oda, akiket a tömegszuggesztió szédített el. A vizsgálóbizottság felhívta a közönséget, hogy a jelenéseknek hitelt ne adjon, azok hírét ne terjessze és a jelenések helyét ne látogassa.
Meg kell állapítanunk, hogy lapunk is ezen véleményének adott kifejezést a csötörtököt mondott nagyszakácsi csodát illetőleg.

SZARVASI KÖZLÖNY 1929

Vélemény, hozzászólás?